More

  ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ ХЭМЖЭЭ, АРГАЧЛАЛЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАВ

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 1 дүгээр сарын 25-ны ээлжит хуралдаанаар цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн хувьсах зардлын дундаж хэмжээ, аргачлалыг шинэчлэн батлав.

  • Монгол Улсын Засгийн газраас цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурласан. Хувьсах зардлын шинэчлэлийн хүрээнд хувийн хэвшлийн цэцэрлэгүүдийн хувьсах зардал 45.5 хувиар /810.0 мянгаас 1,485.0 мянга/ өсөж байна.

  • Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн нийт багш, ажиллагсдын цалин, бусад холбогдох зардлыг хувьсах зардалд багтаасан нь өмнөх тогтоолоос онцлог болж байна.

  • Сургуулийн хувьсах зардлыг анги тус бүрээр төлөвлөж байгаа нь төсвийн төлөвлөлтийг бодит өртөгт суурилан тооцоолох чанарыг сайжруулж байна.

  • Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт, үйл ажиллагааны зардал 3 дахин нэмэгдэнэ. Үйл ажиллагааны зардал буюу бараа үйлчилгээний бусад зардал нэмэгдэж байгаа тул сургууль, цэцэрлэг тулгамдаж буй асуудлуудаа шийдвэрлэх боломжийг олгож байна.

  • Сургуулийн өмнөх боловсролын явуулын, нүүдлийн бүлэгт хүүхдийн тооноос хамаарсан итгэлцүүрийг орууллаа.

  • Хувьсах зардлын бүрэлдэхүүнд сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эрх, хамгааллын зардлыг тусгалаа. Нарийвчилсан аргачлал гарна.

  • Суралцагчийн тооноос болон байршлаас хамаарсан итгэлцүүрийг шинэчиллээ. Аймгийн төвийн сум болон аймгаас алслагдсан байдлыг харгалзан судалгаанд суурилан итгэлцүүрийг тооцлоо.

  • Ерөнхий боловсролын сургуульд хэрэгжих нэмэлт хөтөлбөрүүд, төрөлжсөн хөтөлбөрүүдэд хамаарах итгэлцүүрийг нэмэлтээр болон шинэчлэн тооцож тусган, хот хөдөөгийн боловсролын ялгааг арилгах нөхцөл бүрдлээ.

  • Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлыг шинэчилж, захиргаа, аж ахуйн ажилтнуудын болон үйл ажиллагааны зардлыг тусгалаа. Дотуур байрын нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардал 350.0 мянга байсан бол 2,029.8 мянган төгрөгт хүрлээ.

  • Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэг суралцагчид ногдох хувьсах зардлын 3.2-14.0 хүртэлх хувь нь нөхөн хангалтад зарцуулагдаж, сургуулийн удирдлага хуулиар олгогдсон эрхийн хүрээнд сургалтын орчинг сайжруулах, сургуулийн хагас бие даасан тогтолцоог бэхжүүлэхэд ихээхэн дэмжлэг болно.

  spot_img

  Холбоотой нийтлэлүүд

  Сэтгэгдэл

  Хариулах

  Сэтгэгдэлээ оруулна уу!
  Энд нэрээ оруулна уу

  Шинэ мэдээ

  spot_img